Baby – P.GENERAL TRADING LTD.,PART.
  • 152 Soi Sukhumvit 33
  • North Klongton, Wattana, Bangkok
  • Our Office Time
  • Monday - Friday 8.30 - 17.30

Baby

 =  ,  =  = 

Super Mild surfactant for save water

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
Eversoft UCS-30SDisodium Cocoyl Glutamate (30%) เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft UCS-100SDisodium Cocoyl Glutamate (100% solid) เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft UCS-50SG*New
Disodium Cocoyl Glutamate (50%)
เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft ULS-30SSodium Lauroyl Glutamate เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft ULS-100SSodium Lauroyl Glutamate เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft UMS-30S*New
Sodium Myristoyl Glutamate
เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft UOS-30S*New
Disodium Oleoyl Glutamate
เป็นสารกลุ่มชำระล้างที่ให้ความเป็นประจุลบที่สูง สามารถนำคุณสมบัติดังกล่าวไปเป็น emulsifier ที่ให้โครงสร้างที่เป็นlamellar gel สามารถใช้ในปริมาณน้อย และยังสามารถใส่ในเฟสน้ำหรือน้ำมันก็ได้ รวมทั้งสามารถทำในระบบทั้งร้อน หรือ เย็นได้ด้วยSino Lion
Eversoft UMK-40K*New
Potassium Myristoyl Glutamate
เป็น สารกลุ่มชำระล้างที่มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft UCK-40K*New
Potassium Cocoyl Glutamate
เป็น สารกลุ่มชำระล้างที่มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft YCS-30SSodium Cocoyl Glycinate เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft YLS (G Type)*New
Sodium Lauroyl Glycinate
เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Glutamix A 50*New
Sodium Cocoyl Glutamate , surfactant blemd
เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามรถเพิ่มความหนืดได้ด้วยตัวเองที่สภาวะเป็นกรดpH 4.8-5.8 ทำให้มีสามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดีเยี่ยม สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Thickmate A*New
Mild surfactant
เป็นสารช่วยปรับความหนืดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชำระล้าง Glutamate type ได้เป็นอย่างดี ในภาวะ pH 4.8-5.8· สามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
EverSoft S-12Sodium Lauroyl Sarcosinate เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง เป็นสารชำระล้างที่มีความอ่อนโยนอย่างโดดเด่นและให้ฟองที่ได้ดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft ACS*New
Sodium Cocoyl alaninate, minimal salt
เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง เป็นกลุ่มสารชำระล้างที่ให้ประสิทธิภาพความนุ่มนวล ความชุ่มชื้น และการปรับสภาพผม และผิวได้อย่างดีเมื่อนำไปผสมร่วมกับกลุ่ม ·cationic polymer ให้ฟอง ที่ดี แน่นและนุ่ม ในภาวะที่เป็นกลางหรือกรดSino Lion
Eversoft ACS-30S*New
Sodium Lauroyl Sarcosinate,5% salt
เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง เป็นกลุ่มสารชำระล้างที่ให้ประสิทธิภาพความนุ่มนวล ความชุ่มชื้น และการปรับสภาพผม และผิวได้อย่างดีเมื่อนำไปผสมร่วมกับกลุ่ม ·cationic polymer ให้ฟอง ที่ดี แน่นและนุ่ม ในภาวะที่เป็นกลางหรือกรดSino Lion

Preservative

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
Everguard LAE-20*New
Ethyl lauroyl arginate HCl, Glycerin
ได้รับการยอมรับว่าปลอดภัย จากFDAของรัฐบาลอเมริกัน เป็นสารกันเสียเป็นสารสังเคราะห์จากธรรมชาติ ไม่ระคายเคืองและไม่ทำให้เกิดอาการแพ้บนผิวหนัง ให้ประสิทธิภาพในการต้านเชื้อจุลินทรีย์สูงในผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทSino Lion
Everpro LCG*New
Ethyl lauroyl arginate HCl, Caprylyl Glycol, Glycerin
สารปรับสภาพผม ที่ทำจากธรรมชาติ ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการปรับสภาพผมได้อย่างดีเยี่ยม เพิ่มความเงางามบนเส้นผม สามารถต้านเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มกว้าง สามารถใช้เป็นสารสารกันเสียจากธรรมชาติ และสามารถละลายน้ำได้ดีและง่ายต่อการใช้Sino Lion
Everguard PLPolylysineสารกันบูดทางชีวภาพทางโภชนาการ มีคุณสมบัติในการละลายน้ำได้ดีและมีเสถียรภาพทางความร้อนสูง ความเข้ากันได้กับสารกันบูดอื่นSino Lion
Evermild CGCaprylyl Glycolทำงานเป็น synergistically กับสารกันบูดอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการให้ความชุ่มชื้นและปรับสภาพผิวและผมได้ดีSino Lion
Evermild HG1,2-Hexanediolเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพต้านการอักเสบและมี humectant นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารกันบูดทั่วไปSino Lion
Evermild PGPentylene Glycolเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพต้านการอักเสบและมี humectant นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารกันบูดทั่วไปSino Lion

Rheology modifier

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
SuperGel CECarbomer, 980 typeสารปรับความหนืด ที่ให้คุณสมบัติข้นและใส เป็นเทคโนโลยีเดียวกับ Carbomer แต่ปราศจากสารเบนซีนSino Lion
SuperGel SKCarbomer, 940 typeสารปรับความหนืด ที่ให้คุณสมบัติข้นและใส เป็นเทคโนโลยีเดียวกับ Carbomer แต่ปราศจากสารเบนซีนSino Lion
SuperGel AC30Acrylates Copolymerสารปรับความหนืด ที่ให้คุณสมบัติข้นและใส ใช้งานง่าย และทนต่อระบบที่มีเกลือSino Lion
SuperGel 2020Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymerสารปรับความหนืด ที่ให้คุณสมบัติข้นและใส ใช้งานง่าย และสามารถช่วยในการกระจายและแขวนลอยได้ดีเหมือน Carbopol 1342 and 1382Sino Lion
SuperGel MM003H*New
PVM/MA COPOLYMER
ฟิล์มชีวภาพที่เป็นเลิศในการยึดเกาะ ใช้เป็นตัวช่วยในการป้องกันโรคเหงือกอักเสบในน้ำยาบ้วนปากและยาสีฟันSino Lion
Balance RCFgAcrylates Copolymerสารปรับความหนืดสำหรับสูตรเกลือสูงเป็นด่างสูง มันถูกออกแบบมาเพื่อใช้ช่วยให้การปรับความหนืดในกลุ่มที่มีสารชำระล้างกลุ่มกรดอะมิโน และความทนทานต่อค่า pH สูงจึงเหมาะที่จะใช้ในการทำสูตรสบู่ ง่ายต่อการสร้างและให้โฟมที่ดีเยี่ยมด้วยความรู้สึกเนียนนุ่มAkzo
Amaze XTDehydroxanthan Gumผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง ECOCERT มีฟังชันก์การใช้งานที่หลากหลาย เป็นสารที่ช่วยปรับคุณสมบัติในด้านความหนืดของผลิตภัณฑ์ (Rheology Modifier) ช่วยในการแขวนตัวและกระจายตัวของสารมากขึ้น (Suspension) หรือเป็นสารก่อฟิล์ม (Film former) ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้อง Nutralize ซึ่งสามารถช่วยลดเวลาในกระบวนการผลิตลงถึง 80% เมื่อเทียบกับตัวขึ้นเนื้อเจลแบบอื่น Akzo
Structure SolanancePotato Starch Modifiedเป็นพอลิเมอร์ที่มากจากแป้งมันฝรั่ง ผ่านกระบวนการปรับปรุงหมู่ฟังชันก์ ทำหน้าที่ช่วยเพิ่มความเสถียรให้อิมัลชัน และช่วยปรับคุณสมบัติในด้านความหนืดให้กับเนื้อผลิตภัณฑ์ สามารถใช่ร่วมกับไดไฮดรอกซีอะซิโตน (dihydroxyacetone) หรือ อัลฟา ไฮดรอกซี แอซิด (alpha hydroxy acid) ได้ สามารถนำไปพัฒนาสูตรได้หลากหลายเช่น ลิปสติกแบบจุ่ม (liquid lipstick) สูตร water in oil ต่างๆที่ไม่ใช้สารลดแรงตรึงผิวหรือใช้น้อย (surfactant-free or low surfactant emulsion) ครีมกันแดด (sunscreen) เป็นต้นAkzo
Structure XLHydroxypropyl Starch Phosphateเป็นพอลิเมอร์ที่ช่วยเพิ่มความเสถียรให้อิมัลชัน และเพิ่มความหนืด สามารถใช้งานได้ภายใต้ช่วงอุณหภูมิที่กว้าง (-30°C ถึง 50°C) อีกทั้งยังช่วยขึ้นเนื้อได้ดีและให้สัมผัสนุ่มเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์Akzo

Conditioning Agent

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
EverLipid EFALinoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride PhosphateEverLipid EFA เป็นสารบำรุง ที่ใช้งานทั้งในกลุ่ม personal care และ health care ให้การบำรุงที่ล้ำลึกและให้ความนุ่มลื่น และไม่เหนียวเหนอะSino Lion
Evermine 22Behenamidopropyl Dimethylamineเป็นสารที่มาจากธรรมชาติ 100% สามารถย่อยสลายได้ง่ายในธรรมชาติ และปลอดภัยต่อการใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง แสดงคุณสมบัติเป็นทั้งสารที่มีประจุบวก และไม่มีประจุ สามารถเข้ากับสารชำระล้างที่มีประจุลบได้ดีมาก เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมประเภทชำระล้าง ช่วยเพิ่มความข้นของเนื้อผลิตภัณฑ์ และมีประสิทธิภาพในการบำรุงสูงSino Lion
Everquat 22PBehenamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphateเป็นฟอสโฟลิพิดจากธรรมชาติ ซึ่งแสดงคุณสมบัติทั้งประจุบวกและประจุลบ (ampholytic) สามารถเข้ากับส่วนผสมอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มชำระล้างได้ดี Everquat 22P มีความสามารถในการชำระล้างได้อย่างอ่อนโยน ช่วยลดการระคายเคืองในสูตรที่ใช้สารชำระล้างประจุลบได้ และยังมคุณสมบัติในการบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพSino Lion
Everquat AMG449Behenamidopropyl PG-Dimonium Chloride / Linoleamidopropyl PG-dimonium Chloride Phosphateเป็นสารบำรุงผมที่ใช้มากในแชมพู ซึ่งช่วยเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์มีความนุ่มลื่นขณะสระ และหลังสระ ประจุบวกในโมเลกุลไม่สะสมตัวบนหนังศีรษะ ทำให้ไม่เกิดการระคายเคือง สามารถเข้ากับสารชำระล้างได้ดี เช่น โซเดียมลอริลอีเธอร์ซัลเฟต (sodium lauryl ether sulfate)Sino Lion
EverQuat PQ-7Polyquaternium-7สารบำรุงผม เหมาะสำหรับใช้ในแชมพู ให้เนื้อผลิตภัณฑ์มีสัมผัสที่ลื่น ทำให้หวีง่าย เส้นผมไม่พันกัน และให้ผมสวยเป็นเงา สามารถใช้ได้ทั้งกับสูตรที่ล้างออกและไม่ต้องล้างออกSino Lion
Everquat BS-50Cetearyl Alcohol and Behentrimonium Methosulfateเป็นกลุ่มสารปรับสภาพผิวและผมที่ทำจากธรรมชาติ ที่สามารถเป็น emulsifying ในระบบได้ด้วยSino Lion
Eversmooth LC-HC01Behenamidopropyl Dimethylamine and Stearamidopropyl Dimethylamine and Cetearyl Alcoholเป็นสารปรับสภาพผมที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถทำราคาแข่งขันในท้องตลาดได้ดีและมีโครงสร้าง liquid crystal เพิ่มความเข้มของสีและความสม่ำเสมอของสีช่วยลดปัญหาเส้นผมพันกันและซ่อมแซมเส้นผมที่เกิดความเสียหายSino Lion
Risolact ISL50Sodium isostearoyl lactate and Dipropylene glycolRisolact ISL50 สามารถใช้ได้ทั้งผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า และเส้นผม ทำให้ผมมีน้ำหนัก เป็นเงางามKokyu Alcohol Kogyo
HAIAQUEOUSTER DCSBis ethoxy diglycol succinateเป็นสารกลุ่ม ที่สามารถ ละลายน้ำ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ให้กับผิว และ ผม ช่วยในการปิดเกล็ดผม และทให้ผมมีความเงางามชุ่มชื้น นอกจากนั้นยังช่วยในการทำให้สีในกลุมผลิตภัณฑ์ทำสีผม มีความเข้มและติดทนนานกว่าKokyu Alcohol Kogyo

Active ingredients

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
HydrovanceHydroxyethyl Ureaให้ความชุ่มชื้น และเติมน้ำให้กับผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนช่วยในการยกกระชับผิว สามารถใช้ได้ในช่วงพีเอชที่กว้าง เหมาะกับผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบAkzo
elfamoist AC Acetamidoethoxyethanol ให้ความชุ่มชื้นกับผิวและสามารถเก็บกักน้ำในชั้นผิวได้ลึกและนานถึง 30 ชม. ในการทาลงบนผิวเพียง 1 ครั้งAkzo
S-100Waterน้ำไอออนลบ ที่สามารถเเป็น surfactant, moisturizer, antibacterial, กำจัดกลิ่น, เพิ่มประสิทธิภาพการพาสารสำคัญเข้าสู่ผิว เหมาะกับการนำไปใช้เป็น ผลิตภัณฑ์ชำระล้างสำหรับเด็กที่ไม่ต้องใช้น้ำ และใช้ได้ดียิ่งขึ้นในกรณีที่อยู่นอกบ้านหรือพื้นที่ที่ไม่มีน้ำ สามารถปกป้องเด็กๆจาก Baterial ได้ ปลอดภัยและเหมาะสำหรับใช้ในยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปาก สามารถใช้เป็นกระดาษเช็ดช่องปากสำหรับเด็กแรกเกิดAI system
PPP-100Pearl powderช่วยให้เซลล์ผิวใหม่มีการเจริญเติบโตและเติมเซลล์ผิวใหม่ให้ผิวเรียบเนียนยืดหยุ่นและเป็นธรรมชาติ ช่วยเพิ่ม SODให้ผิว ช่วยลดการเกิดผิวเซลลูไลท์ และช่วยในการรักษาบาดแผล และความผิดปกติของเม็ดสีสิว ฯลฯ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็น exfoliator กับการทำงานคล้ายกับกรดอัลฟาและเบต้าไฮดรอกซีโดยไม่เกิดการระคายเคืองและความรุนแรงใด ๆSino Lion
Pearl Plus SLPearl Powderช่วยให้เซลล์ผิวใหม่มีการเจริญเติบโตและเติมเซลล์ผิวใหม่ให้ผิวเรียบเนียนยืดหยุ่นและเป็นธรรมชาติ ช่วยเพิ่ม SODให้ผิว ช่วยลดการเกิดผิวเซลลูไลท์ และช่วยในการรักษาบาดแผล และความผิดปกติของเม็ดสีสิว ฯลฯ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็น exfoliator กับการทำงานคล้ายกับกรดอัลฟาและเบต้าไฮดรอกซีโดยไม่เกิดการระคายเคืองและความรุนแรงใด ๆSino Lion
Pearl SLHydrolysed Pearlช่วยให้เซลล์ผิวใหม่มีการเจริญเติบโตและเติมเซลล์ผิวใหม่ให้ผิวเรียบเนียนยืดหยุ่นและเป็นธรรมชาติ ช่วยเพิ่ม SODให้ผิว ช่วยลดการเกิดผิวเซลลูไลท์ และช่วยในการรักษาบาดแผล และความผิดปกติของเม็ดสีสิว ฯลฯ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็น exfoliator กับการทำงานคล้ายกับกรดอัลฟาและเบต้าไฮดรอกซีโดยไม่เกิดการระคายเคืองและความรุนแรงใด ๆSino Lion
Mommy Pearl SLMother -of-Pearl powderช่วยให้เซลล์ผิวใหม่มีการเจริญเติบโตและเติมเซลล์ผิวใหม่ให้ผิวเรียบเนียนยืดหยุ่นและเป็นธรรมชาติ ช่วยเพิ่ม SODให้ผิว ช่วยลดการเกิดผิวเซลลูไลท์ และช่วยในการรักษาบาดแผล และความผิดปกติของเม็ดสีสิว ฯลฯ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็น exfoliator กับการทำงานคล้ายกับกรดอัลฟาและเบต้าไฮดรอกซีโดยไม่เกิดการระคายเคืองและความรุนแรงใด ๆSino Lion
Evermoist AGG-30*New
Glyceryl Glucocide
มอยเจอร์ไรเซอร์ที่ดีเยี่ยมช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวโดยการเพิ่มการผลิต IGF-I ผ่านการกระตุ้นในระบบประสาทและคุณสมบัติการเก็บกักน้ำได้อย่างดีSino Lion
Evermoist Pullu*New
Pullulan
เป็นฟิล์มและตัวยึดกาะ ที่นิยมในการผลิตbreath strips เนื่องจากการละลายในน้ำและคุณสมบัติของกาว ความสามารถในการให้ผิวกระชับทันทีผลเมื่อมันยึดติดกับผิว สามารถสร้างฟิล์มได้อย่างรวดเร็วซึ่งช่วยเพิ่มเนื้อสัมผัสและลักษณะของผิวได้อย่างรวดเร็ว นิยมนำมาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางSino Lion
Evermoist Treha*New
Trehalose
การเก็บน้ำและการดูดความชื้นที่ยอดเยี่ยม เมื่อผิวขาดน้ำอย่างรุนแรง trehalose สามารถทำหน้าที่เติมน้ำในเซลล์ เมื่อมีการใช้ trehalose ร่วมกับกรดไฮยาลูโรนิกสามารถให้ความชุ่มชื้นได้อย่างโดดเด่นและยังคงรักษาลัษณะทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถกำจัดอนุมูลอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการกลายพันธุ์ของเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันเซลล์จากความเสียหายที่เกิดจากรังสีได้อย่างดีSino Lion
Evermild PGAPolyglutamic Acidสารให้ความชุ่มชื่นที่ยาวนาน ทำให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่นและนุ่มนวล และช่วยต่อต้านการทำลายผิว ยับยั้งการผลิตเมลานิน ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเส้นผม ลดความเสียหายที่เกิดจากสารฟอกขาวSino Lion
OleEster ISLSodium Isostearyl Lactylateเป็น emulsifying ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งในระบบสารชำระล้าง และระบบ emulsions รวมทั้งให้ความชุ่มชื้นและปรับสภาพผมและผิวได้อย่างดีSino Lion
Evertouch LP-S*New
Isopropyl Lauroyl Sarcosinate
ความสามารถในการละลาย UV ที่เป็นเคมีอินทรีย์และสารออกฤทธิ์ที่ละลายยากได้ดี ช่วยให้ง่าย และ มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มีความสามารถในการกระจายตัวได้ดีบนผิว เมื่อเทียบกับสารให้ความชุ่มชื้นอื่นๆSino Lion
Evertouch LPS-100*New
Isopropyl Lauroyl Sarcosinate
ความสามารถในการละลาย UV ที่เป็นเคมีอินทรีย์และสารออกฤทธิ์ที่ละลายยากได้ดี ช่วยให้ง่าย และ มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มีความสามารถในการกระจายตัวได้ดีบนผิว เมื่อเทียบกับสารให้ความชุ่มชื้นอื่นๆSino Lion

Aesthetic Modifier

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
Dry-Flo PCAluminum Starch Octenylsuccinateสารช่วยในการดูดซับความมัน ที่ได้จากข้าวโพดและปรับปรุงหมู่ฟังชันก์ของพอลิเมอร์เพื่อให้มีความเสถียรภาพในการใช้งาน มีคุณสมบัติในการดูดซับความมันได้ดี และให้ผิวสัมผัสของเนื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่วาวหลังจากใช้งานAkzo
Dry-Flo PureAluminum Starch Octenylsuccinateสามารถนำมาใช้แทน Talc ได้ เพื่อดูดซับความชื้นและความมันส่วนเกินจากผิว โดยไม่ทำให้เกิดรอยแตกหรือทำให้เนื้อผลิตภัณฑ์ตกร่องบนผิวAkzo
Dry-Flo TSTapioca Starch (and) PolymethylsilsesquioxaneDry-Flo TS ได้จากแป้งมันสำปะหลังที่ผ่านการรับรองว่าเป็น non-GMO และ Aluminum-free เมื่อใช้ร่วมในสูตรจะทำให้เนื้อของผลิตภัณฑ์มีลักษณะนุ่มและไม่วาว (velvet)Akzo
Dry-Flo TS PureTapioca Starch (and) PolymethylsilsesquioxaneDry-Flo TS Pure ได้จากแป้งมันสำปะหลังที่ผ่านการรับรองว่าเป็น non-GMO และ Aluminum-free เช่นเดียวกับ Dry-Flo TS ให้สัมผัสที่นุ่มยิ่งขึ้นและไม่วาวในเนื้อผลิตภัณฑ์ และไม่ทำให้เหนอะขณะใช้และหลังใช้งาน เหมาะกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรสำหรับคนผิวมันAkzo