Glycol – P.GENERAL TRADING LTD.,PART.
  • 152 Soi Sukhumvit 33
  • North Klongton, Wattana, Bangkok
  • Our Office Time
  • Monday - Friday 8.30 - 17.30

Glycol

Trade nameINCIDetail
DEGDiethylene Glycolเป็นตัวทำละลายสำหรับไนโตรเซลลูโลสเรซิ่น สีย้อม น้ำมัน และสารประกอบอินทรีย์อื่น ๆ มันเป็น humectant สำหรับยาสูบ ไม้ก๊อก พิมพ์หมึกและกาว นอกจากนี้ยังเป็นส่วนประกอบในน้ำมันเบรค น้ำมันหล่อลื่น วอลล์เปเปอร์ น้ำยาทำหมอกและหมอกควันเทียม และเชื้อเพลิงความร้อน ในการปรุงอาหาร ] ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (เช่นครีมทาผิวและโลชั่นยาดับกลิ่น)
EGEthylene Glycolใช้เป็นหลักในการใช้สารป้องกันการแข็งตัวและเป็นวัตถุดิบในการผลิตโพลีเอสเตอร์เช่น polyethylene terephthalate (PET)
PGPropylene Glycolใช้เป็นหลักในการใช้สารป้องกันการแข็งตัวและเป็นวัตถุดิบในการผลิตโพลีเอสเตอร์เช่น polyethylene terephthalate (PET) รวมทั้งเป้นสารช่วยเก็บกักน้ำทั้งใน เครื่องสำอางและยา