Haircare – P.GENERAL TRADING LTD.,PART.
  • 152 Soi Sukhumvit 33
  • North Klongton, Wattana, Bangkok
  • Our Office Time
  • Monday - Friday 8.30 - 17.30

Haircare

 =  ,  =  = 

Surfactant

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
Eversoft UCS-30SDisodium Cocoyl Glutamate (30%) เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft UCS-100SDisodium Cocoyl Glutamate (100% solid) เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft UCS-50SG*New
Disodium Cocoyl Glutamate (50%)
เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft ULS-30SSodium Lauroyl Glutamate เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft ULS-100SSodium Lauroyl Glutamate เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft UMS-30S*New
Sodium Myristoyl Glutamate
เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft UOS-30S*New
Disodium Oleoyl Glutamate
เป็นสารกลุ่มชำระล้างที่ให้ความเป็นประจุลบที่สูง สามารถนำคุณสมบัติดังกล่าวไปเป็น emulsifier ที่ให้โครงสร้างที่เป็นlamellar gel สามารถใช้ในปริมาณน้อย และยังสามารถใส่ในเฟสน้ำหรือน้ำมันก็ได้ รวมทั้งสามารถทำในระบบทั้งร้อน หรือ เย็นได้ด้วยSino Lion
Eversoft UMK-40K*New
Potassium Myristoyl Glutamate
เป็น สารกลุ่มชำระล้างที่มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft UCK-40K*New
Potassium Cocoyl Glutamate
เป็น สารกลุ่มชำระล้างที่มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft YCS-30S*New
Sodium Cocoyl Glycinate
เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft YLS (G Type)Sodium Lauroyl Glycinate เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Glutamix A 50*New
Sodium Cocoyl Glutamate , surfactant blemd
เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามรถเพิ่มความหนืดได้ด้วยตัวเองที่สภาวะเป็นกรดpH 4.8-5.8 ทำให้มีสามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดีเยี่ยม สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Thickmate A*New
Mild surfactant
เป็นสารช่วยปรับความหนืดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชำระล้าง Glutamate type ได้เป็นอย่างดี ในภาวะ pH 4.8-5.8· สามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
EverSoft S-12Sodium Lauroyl Sarcosinate เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง เป็นสารชำระล้างที่มีความอ่อนโยนอย่างโดดเด่นและให้ฟองที่ได้ดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft ACS*New
Sodium Cocoyl alaninate, minimal salt
เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง เป็นกลุ่มสารชำระล้างที่ให้ประสิทธิภาพความนุ่มนวล ความชุ่มชื้น และการปรับสภาพผม และผิวได้อย่างดีเมื่อนำไปผสมร่วมกับกลุ่ม ·cationic polymer ให้ฟอง ที่ดี แน่นและนุ่ม ในภาวะที่เป็นกลางหรือกรดSino Lion
Eversoft ACS-30S*New
Sodium Lauroyl Sarcosinate,5% salt
เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง เป็นกลุ่มสารชำระล้างที่ให้ประสิทธิภาพความนุ่มนวล ความชุ่มชื้น และการปรับสภาพผม และผิวได้อย่างดีเมื่อนำไปผสมร่วมกับกลุ่ม cationic polymer ให้ฟอง ที่ดี แน่นและนุ่ม ในภาวะที่เป็นกลางหรือกรดSino Lion

Conditioning Agent

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
Everfoam AMCOPPG-2 Hydroxyethyl Cocamideสารลดแรงตึงแบบ nonionic ที่มีส่วนเพิ่มารเกิดฟองและเพิ่มเสถียรภาพให้ฟอง ทางเลือกที่ดีสำหรับการแทนที่ Cocamide DEA และ Cocamide MEASino Lion
Evermild LG-30Sodium Lauroamphoacetateเป็นสารกลุ่มชำระล้างที่มีความอ่อนโยนต่อผิว ช่วยลดการระคายเคืองจากสารกลุ่มอื่น ทนต่อน้ำกระด้าง และ น้ำที่มีความเข้มข้นสูงของอิเล็กโทรไลต์Sino Lion
Evermild SB230Lauryl HydroxysultaineBetaine amphoteric surfactant ที่มีส่วนเพิ่มารเกิดฟองและเพิ่มเสถียรภาพให้ฟอง ทนต่อน้ำกระด้าง และ น้ำที่มีความเข้มข้นสูงของอิเล็กโทรไลต์Sino Lion
Evermild SB450*New
Lauramidopropyl Hydroxysultaine
สารลดแรงตึงผิวแบบ Amphoteric ที่มีความเข้ากันได้ดีกับสารลดแรงตึงผิวทั้งหมด ช่วยในการปรับสภาพผิวและผมดีเยี่ยม ทนต่อน้ำกระด้าง และ น้ำที่มีความเข้มข้นสูงของอิเล็กโทรไลต์Sino Lion
Celquat H-100Polyquaternium-4พอลิเมอร์ประจุบวกที่มีค่าความหนืดสูง เป็นสารที่ช่วยบำรุงได้อย่างล้ำลึก สามารถนำไปใช้งานในผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายตั้งแต่ จัดแต่งทรงผม ชำระล้าง ครีมบำรุงผม และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ใช้งานง่าย สามารถใช้ได้กับทุกช่วงพีเอช ให้สัมผัสที่นุ่มลื่นหลังใช้ หวีง่าย ไม่ชี้ฟู มีน้ำหนัก และผมแลดูสุขภาพดีAkzo Nobel
Celquat L-200Polyquaternium-4พอลิเมอร์เซลลูโลสที่ผ่านกระบวนการทำให้มีประจุบวก การใช้งานและคุณสมบัติและการใช้งานคล้ายคลึงกับ Celquat H-100 แต่มีค่าความหนืดที่ต่ำกว่า และประจุบวกมากกว่า และเนื่องจาก Celquat L-200 มีประจุบวกที่มากกว่าจึงมีความสามารถในการเข้ากับประจุลบได้ต่ำกว่า Celquat H-100 แต่ในมุมกลับกัน จะช่วยลดการชี้ฟูได้ดีกว่าAkzo Nobel
Vegeshine SALinoleamide DEA (and) Isostearamide DEAเป็นสารบำรุงผมที่มาจากธรรมชาติ ช่วยให้ผมนุ่มลื่น เงางาม ไม่เหนียวเนอะหนะขณะใช้งานSino Lion
Vegeshine Q10Dihydroxypropyl PEG-10 Stearammonium Chlorideเป็นสารที่ให้การบำรุงผมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสามารถในการละลายได้ดีในน้ำ เหมาะกับผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมทั้งแบบล้างออก และไม่ต้องล้างออกSino Lion
EverLipid EFALinoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride PhosphateEverLipid EFA เป็นสารบำรุง ที่ใช้งานทั้งในกลุ่ม personal care และ health care ให้การบำรุงที่ล้ำลึกและให้ความนุ่มลื่น และไม่เหนียวเหนอะSino Lion
Evermine 22Behenamidopropyl Dimethylamineเป็นสารที่มากจากธรรมชาติ 100% สามารถย่อยสลายได้ง่ายในธรรมชาติ และปลอดภัยต่อการใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง แสดงคุณสมบัติเป็นทั้งสารที่มีประจุบวก และไม่มีประจุ สามารถเข้ากับสารชำระล้างที่มีประจุลบได้ดีมาก เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมประเภทชำระล้าง ช่วยเพิ่มความข้นของเนื้อผลิตภัณฑ์ และมีประสิทธิภาพในการบำรุงสูง Sino Lion
Everquat 22PBehenamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphateเป็นฟอสโฟลิพิดจากธรรมชาติ ซึ่งแสดงคุณสมบัติทั้งประจุบวกและประจุลบ (ampholytic) สามารถเข้ากับส่วนผสมอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มชำระล้างได้ดี Everquat 22P มีความสามารถในการชำระล้างได้อย่างอ่อนโยน ช่วยลดการระคายเคืองในสูตรที่ใช้สารชำระล้างประจุลบได้ และยังมคุณสมบัติในการบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพSino Lion
Everquat AMG449Behenamidopropyl PG-Dimonium Chloride / Linoleamidopropyl PG-dimonium Chloride Phosphateเป็นสารบำรุงผมที่ใช้มากในแชมพู ซึ่งช่วยเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์มีความนุ่มลื่นขณะสระ และหลังสระ ประจุบวกในโมเลกุลไม่สะสมตัวบนหนังศีรษะ ทำให้ไม่เกิดการระคายเคือง สามารถเข้ากับสารชำระล้างได้ดี เช่น โซเดียมลอริลอีเธอร์ซัลเฟต (sodium lauryl ether sulfate)Sino Lion
EverQuat PQ-7Polyquaternium-7สารบำรุงผม เหมาะสำหรับใช้ในแชมพู ให้เนื้อผลิตภัณฑ์มีสัมผัสที่ลื่น ทำให้หวีง่าย เส้นผมไม่พันกัน และให้ผมสวยเป็นเงา สามารถใช้ได้ทั้งกับสูตรที่ล้างออกและไม่ต้องล้างออกSino Lion
Everquat BS-50Cetearyl Alcohol and Behentrimonium Methosulfateเป็นกลุ่มสารปรับสภาพผิวและผมที่ทำจากธรรมชาติ ที่สามารถเป็น emulsifying ในระบบได้ด้วยSino Lion
Eversmooth LC-HC01Behenamidopropyl Dimethylamine and Stearamidopropyl Dimethylamine and Cetearyl Alcoholเป็นสารปรับสภาพผมที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถทำราคาแข่งขันในท้องตลาดได้ดีและมีโครงสร้าง liquid crystal เพิ่มความเข้มของสีและความสม่ำเสมอของสีช่วยลดปัญหาเส้นผมพันกันและซ่อมแซมเส้นผมที่เกิดความเสียหายSino Lion
Risolact ISL50Sodium isostearoyl lactate and Dipropylene glycolRisolact ISL50 สามารถใช้ได้ทั้งผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า และเส้นผม ทำให้ผมมีน้ำหนัก เป็นเงางามKokyu Alcohol Kogyo
HAIAQUEOUSTER DCSBis ethoxy diglycol succinateเป็นสารกลุ่ม ที่สามารถ ละลายน้ำ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ให้กับผิว และ ผม ช่วยในการปิดเกล็ดผม และทให้ผมมีความเงางามชุ่มชื้น นอกจากนั้นยังช่วยในการทำให้สีในกลุมผลิตภัณฑ์ทำสีผม มีความเข้มและติดทนนานกว่าKokyu Alcohol Kogyo

Film former

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
AmazeCorn Starch Modifiedพอลิเมอร์ที่ไม่มีประจุ (non-ionic) ฟิล์มจากแป้งข้าวโพดที่ผ่านการรับรองว่าเป็น non-GMO เป็นสารที่สามารถกันความชื้นได้ดี เหมาะกับผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม ให้ผมอยู่ทรง แต่ยังคงความยืดหยุ่นของเส้นผม ดูเป็นธรรมชาติAkzo
Amaze XTDehydroxanthan Gum เป็นพอลิเมอร์ประจุลบ มาในรูปของผงสีขาว สามารถใช้งานได้ในหลากหลายผลิตภัณฑ์ ทั้งผิวและเส้นผม มีคุณสมบัติเป็นตัวทำข้น (thickener) และช่วยในการแขวนตัวและกระจายตัวของสารมากขึ้น (Suspension) ช่วยป้องกันความชื้นได้ดี ทำให้ผมอยู่ทรงได้นานและไม่ทำให้เกิดผงสีขาวเกาะติดผมเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้อง Neutralize ซึ่งสามารถช่วยลดเวลาในกระบวนการผลิตลงถึง 80% เมื่อเทียบกับตัวขึ้นเนื้อเจลแบบอื่นAkzo

Rheology Modifier

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
SuperGel CECarbomer, 980 typeสารปรับความหนืด ที่ให้คุณสมบัติข้นและใส เป็นเทคโนโลยีเดียวกับ Carbomer แต่ปราศจากสารเบนซีนSino Lion
SuperGel SKCarbomer, 940 typeสารปรับความหนืด ที่ให้คุณสมบัติข้นและใส เป็นเทคโนโลยีเดียวกับ Carbomer แต่ปราศจากสารเบนซีนSino Lion
SuperGel AC30Acrylates Copolymerสารปรับความหนืด ที่ให้คุณสมบัติข้นและใส ใช้งานง่าย และทนต่อระบบที่มีเกลือSino Lion
SuperGel 2020Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymerสารปรับความหนืด ที่ให้คุณสมบัติข้นและใส ใช้งานง่าย และสามารถช่วยในการกระจายและแขวนลอยได้ดีเหมือน Carbopol 1342 and 1382Sino Lion
SuperGel MM003H*New
PVM/MA COPOLYMER
ฟิล์มชีวภาพที่เป็นเลิศในการยึดเกาะ ใช้เป็นตัวช่วยในการป้องกันโรคเหงือกอักเสบในน้ำยาบ้วนปากและยาสีฟันSino Lion
Balance RCFgAcrylates Copolymerพอลิเมอร์ที่มีความสามารถช่วยปรับคุณสมบัติในด้านความหนืดให้กับเนื้อผลิตภัณฑ์ และเป็นสารก่อฟิล์มที่มีประสิทธิภาพ และไม่เหนียวเหนอะหนะ เหมาะกับผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม และเกล้าผม หรือกลุ่มที่มีสารชำระล้าง·amino acid surfactant and soap baseเป็นส่วนประกอบ เนื่องจาก Balance RCFg สามารถเข้ากับสารชำระล้างและเกลือได้ดี และยังให้เนื้อเป็นเจลใส Akzo
Structure 2001Acrylates / Steareth-20 Itaconate Copolymerเป็นตัวทำข้น (thickener) สำหรับระบบที่มีพีเอชสูง และมีเกลืออยู่ในสูตรในปริมาณที่สูง เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นเนื้อยาก เช่น น้ำยาย้อมผม ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม น้ำยาดัดผมในลักษณะของเนื้อโลชั่น เป็นต้น Akzo
Structure XLHydroxypropyl Starch Phosphateเป็นพอลิเมอร์ที่ช่วยเพิ่มความเสถียรให้อิมัลชัน และเพิ่มความหนืด สามารถใช้งานได้ภายใต้ช่วงอุณหภูมิที่กว้าง (-30°C ถึง 50°C) ช่วยขึ้นเนื้อได้ดีและให้สัมผัสนุ่มเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังทำหน้าที่ช่วยเพิ่มโฟมในผลิตภัณฑ์ได้ เมื่อใช้ในปริมาณ 1-2%Akzo

Active

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
HydrovanceHydroxyethyl Ureaให้ความชุ่มชื้น และเติมน้ำให้ผิวและเส้นผมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ทำให้เกิดความเหนอะ สามารถใช้ได้ในช่วงพีเอชที่กว้าง เหมาะกับผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบทั้งผิวและเส้นผมAkzo
Pearl SeriesHydrolyse Pearlเป็นสารสำคัญจากธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มการบำรุงผิว ทำให้ผิวมีความยืดหยุ่นและลดอายุผิวลงได้ ตามหลักความเชื่อของจีนที่เชื่อว่าไข่มุกจะทำอายุน้อยลงSino Lion
S-100Waterน้ำไอออนลบ ที่สามารถเเป็น surfactant, moisturizer, antibacterial, กำจัดกลิ่น, เพิ่มประสิทธิภาพการพาสารสำคัญเข้าสู่ผิวSino Lion

Cooling Agent

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
KOKO ML-40Menthyl Lactateเมนธิลแลคเตท (menthyl lactate) ในเกรดที่มีความบริสุทธิ์สูง ให้ความเย็นที่ยาวนานแก่ผลิตภัณฑ์ ไม่ให้กลิ่นฉุน และไม่ระคายเคืองต่อหนังศีรษะSino Lion
KOKO ML Plus IIMenthol (and) Menthyl Lactateสารให้ความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งประกอบด้วยเมนธิลแลคเตทรวมกับเมนธอล จากพืช มีความสามารถในการให้ความเย็นอย่างรวดเร็วและยาวนาน อีกทั้งยังสามารถฟื้นบำรุงหลังจากโดนความร้อนจากแสงแดดได้ดีอีกด้วยSino Lion

Warming Agent

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
SenseHot Vanillyl Butyl Etherสารที่ทำให้เกิดความรู้สึกอุ่นเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ SenseHotมีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลืองอ่อน กลิ่นคล้ายวนิลลา การระคายเคืองต่ำมากเมื่อเทียบกับสารที่ทำให้อุ่นอื่นๆ Sino Lion

Anti-Microbial and Humectant Agent

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
EverGuard PLPolylysineเป็นสารอะมิโนแอซิดอลิเมอร์จากธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ มีความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียได้หลายชนิด สามารถใช้ได้ในช่วงพีเอชที่กว้าง เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสารยับยั้งแบคที่เรียจากธรรมชาติ มักใช้ในผลิตภัณฑ์ชำระล้าง และ personal careSino Lion
Everguard LAE-20*New
Ethyl lauroyl arginate HCl, Glycerin
ได้รับการยอมรับว่าปลอดภัย จากFDAของรัฐบาลอเมริกัน เป็นสารกันเสียเป็นสารสังเคราะห์จากธรรมชาติ ไม่ระคายเคืองและไม่ทำให้เกิดอาการแพ้บนผิวหนัง ให้ประสิทธิภาพในการต้านเชื้อจุลินทรีย์สูงในผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทSino Lion
Everpro LCG*New
Ethyl lauroyl arginate HCl, Caprylyl Glycol, Glycerin
สารปรับสภาพผม ที่ทำจากธรรมชาติ ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการปรับสภาพผมได้อย่างดีเยี่ยม เพิ่มความเงางามบนเส้นผม สามารถต้านเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มกว้าง สามารถใช้เป็นสารสารกันเสียจากธรรมชาติ และสามารถละลายน้ำได้ดีและง่ายต่อการใช้Sino Lion
Everguard PLPolylysineสารกันบูดทางชีวภาพทางโภชนาการ มีคุณสมบัติในการละลายน้ำได้ดีและมีเสถียรภาพทางความร้อนสูง ความเข้ากันได้กับสารกันบูดอื่นSino Lion
Evermild CGCaprylyl Glycolทำงานเป็น synergistically กับสารกันบูดอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการให้ความชุ่มชื้นและปรับสภาพผิวและผมได้ดีSino Lion
Evermild HG1,2-Hexanediolเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพต้านการอักเสบและมี humectant นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารกันบูดทั่วไปSino Lion
Evermild PGPentylene Glycolเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพต้านการอักเสบและมี humectant นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารกันบูดทั่วไปSino Lion
HAISUGARCANE BGBUTYLENE GLYCOLสารสกัดจากพืชที่ให้ความชุ่มชื้นKokyu Alcohol Kogyo
DIOL PDPENTYLENE GLYCOLสารที่ให้ความชุ่มชื้นผิวได้อย่างดี และมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเพิ่มของเชื้อ เมื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อย่างน้อย3%Kokyu Alcohol Kogyo
DIOL PD-VPENTYLENE GLYCOLสารสกัดจากพืชที่ให้ความชุ่มชื้นผิวได้อย่างดี และมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเพิ่มของเชื้อ เมื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อย่างน้อย3%Kokyu Alcohol Kogyo

Emoilient in Hair

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
Neolight 100PIsodecyl Neopentanoateเป็นเอสเทอร์ออยที่ได้จากกรดไขมันและแอลกอฮอล์จากปิโตรเลียม มีค่าความหนืดต่ำ ให้ความรู้สึกไม่หนักขณะใช้งาน และซึมสู่ผิวได้เร็ว คล้ายกับไซโคลเพนตะไซลอกเซน (cyclopentasiloxanes) Neolight 100P สามารถเข้ากับซิลิโคนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังทนความร้อนได้สูงอีกด้วย Kokyu Alcohol Kogyo
Neolight 180PIsostearyl Neopentanoateเป็นเอสเทอร์ออยที่มีค่าความหนืดต่ำ ให้ความรู้สึกที่หนักกว่า Neolight 100P แต่ไม่เหนอะขณะทาลงบนผิว สามารถซึมสู่เส้นผมได้ดี ให้ลักษณะที่คล้ายคลึงกับไดเมธิโคน (dimethicone) สามารถเข้ากันได้ดีกับซิลิโคนKokyu Alcohol Kogyo
KAK DIOSDiethylhexyl succinateเอสเทอร์ออยที่มีค่าความหนืดต่ำ มีความสามารถในการเพิ่มความนุ่มลื่นให้กับเส้นผมได้ ทำให้ผมดูสวยเป็นประกาย และดูสุขภาพดีKokyu Alcohol Kogyo
ISISIsostearyl isostearateเอสเทอร์ออยที่ทำให้เส้นผมนุ่มลื่นได้ดี ให้ฟิล์มบางๆเคลือบเส้นผมคล้ายกับ น้ำมันโจโจ้บา แต่ข้อเสียคือสามารถอุดตันหนังศีรษะได้หากใช้ในปริมาณที่มากเกินKokyu Alcohol Kogyo
EIS-VETHYL ISOSTEARATE เป็นสารให้ความชุ่มชื้นที่มีค่าความหนืดต่ำ ใสไม่มีสี ทำจากพืช ให้ความรู้สึกบางเบาที่สุด สามารถปรับความนุ่มของเส้นผม และเข้ากันได้ดีกับน้ำมันตัวอื่นๆKokyu Alcohol Kogyo
IPISISOPROPYL ISOSTEARATE เป็นสารให้ความชุ่มชื้นที่มีค่าความหนืดต่ำ ให้ความรู้สึก แห้ง และ บางเบา สามารถปรับความลื่นของเส้นผมที่เสียKokyu Alcohol Kogyo
KAK IBISISOBUTYL ISOSTEARATEเป็นสารให้ความชุ่มชื้นกับผม เนื้อบางเบา ให้การรักษาเก็บกักน้ำในผมได้ดีKokyu Alcohol Kogyo
ICISHEXYDECYL ISOSTEARATE or ISOCETYL ISOSTEARATEเป็นสารให้ความชุ่มชื้น คล้ายโจโจ้บาออย มีความเป็นฟิล์มที่บาง แต่ให้ความชุ่มชื้นสูงKokyu Alcohol Kogyo
ISISISOSTEARYL ISOSTEARATE เป็นสารให้ความชุ่มชื้นที่มีค่าความหนืดต่ำ ให้ความรู้สึก แห้งไม่เหนอะหนะ คล้าย jojoba หรือ squalane และ บางเบา สามารถปรับความลื่นของเส้นผมที่เสียKokyu Alcohol Kogyo
TISGTRIISOSTEARIN เป็นสารให้ความชุ่มชื้นที่มีค่าความหนืดต่ำทำจากพืช ให้เนื้อที่เข้มข้นแต่ รู้สึกเบาไม่เหนอะหนะ สามารถปรับความลื่นของเส้นผมที่เสียKokyu Alcohol Kogyo
KAK TTITRIMETHYLOLPROPANE TRIISOSTEARATE เป็นสารให้ความชุ่มชื้นที่ให้เนื้อที่เข้มข้นเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆในกลุ่มเดียวกัน สามารถปรับความลื่นของเส้นผมที่เสียKokyu Alcohol Kogyo
KAK PTIPENTAERYTHRITYL TETRAISOSTEARATE เป็นสารให้ความชุ่มชื้นที่ให้เนื้อที่เข้มข้นที่สุด เมื่อเทียบกับตัวอื่นๆในกลุ่มเดียวกัน เหมาะกับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ เมคัพ เพื่อให้ความเงาแบบธรรมชาติ และ สามารถปรับความลื่นของเส้นผมที่เสียKokyu Alcohol Kogyo
RISOCAST MISHYDROGENATED CASTOR OIL ISOSTEARATEเป็นสารให้ความชุ่มชื้นที่ทำจากพืช มีลักษณะข้นหนืด ที่ให้เนื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้มข้น แต่สามารถหลอมและกระจายตัวบนผมและผิวได้ดี เหมาะกับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ เมคอัพ เพื่อให้ความเงาแบบธรรมชาติ และ และในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสามารถปรับความลื่นของเส้นผมที่เสียKokyu Alcohol Kogyo
HAIAQUEOUSTER DCSBIS-ETHOXYDIGLYCOL SUCCINATEเป็นสารให้ความชุ่มชื้นที่มีความหนืดต่ำ amphiphilic esterคือความสามารถในการละลายน้ำ และให้สัมผัสที่แห้งและ เบา มีคุณสมบัติในการดูดซึมเข้าสู่เส้นผมที่ดื ทำให้เส้นผมมีความชุ่มชื่นKokyu Alcohol Kogyo
KAK DIOSDIETHYLHEXYL SUCCINATEเป็นสารให้ความชุ่มชื้นที่มีความหนืดต่ำ และให้สัมผัสที่แห้งและ เบา สามารถช่วยละลายสารกันแดดที่เป็นเคมีได้ดี และสามารถช่วยเพิ่มความแข็งของเนื้อแวกซ์ได้ดีKokyu Alcohol Kogyo
CEHCETYL ETHYLHEXANOATEเป็นสารให้ความชุ่มชื้นที่มีความหนืดต่ำ และให้สัมผัสที่แห้งและ เบา รวมทั้งมีคุณสมบัติในการกระจายสีและสารกันแดดแบบกายภาพได้อย่างดีKokyu Alcohol Kogyo
ICEHHEXYDECYL ETHYLHEXANOATEเป็นสารให้ความชุ่มชื้นที่มีความหนืดต่ำ และให้สัมผัสที่แห้งและ เบา ไม่เหนอะหนะ และทนความร้อนได้ดีKokyu Alcohol Kogyo
KAK NDONEOPENTYL GLYCOL DIETHYLHEXANOATEเป็นสารให้ความชุ่มชื้นที่มีความหนืดต่ำ และให้สัมผัสที่แห้งและ เบา รวมทั้งมีคุณสมบัติในการกระจายสีได้อย่างดีKokyu Alcohol Kogyo
TOGTRIETHYLHEXANOINเป็นสารให้ความชุ่มชื้นที่มีความหนืดต่ำ และให้สัมผัสที่แห้งและ เบา ไม่เหนอะหนะ ทนความร้อน และ ขบวนการย่อยสลายได้ดีKokyu Alcohol Kogyo
HAILUCENT ISDAPOLYGLYCERYL-2 ISOSTEARATE/DIMER DILINOLEATE COPOLYMERสารให้ความชุ่มชื้นที่ทำจากพืชที่มีความหนืดสูงมาก และให้สัมผัสของผิวที่นุ่มชุ่มชื้นนาน เพราะมีความสามารถในการอุ้มน้ำได้สูง และมีความสามารถในการยึดเกาะ และให้ความเงาที่สูง เหมาะในการทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวKokyu Alcohol Kogyo
ISOSTEARIC ACID EXISOSTEARIC ACIDสารสกัดจากพืชที่ให้ความชุ่มชื้น ใสไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เป็นสารที่มีmethyl-branched saturated fatty acidKokyu Alcohol Kogyo
HAIMARIC-MKH (R)ISOSTEARIC ACIDสารสกัดจากพืชที่ให้ความชุ่มชื้นเป็นสารที่มีmethyl-branched saturated fatty acidKokyu Alcohol Kogyo
ISOSTEARYL ALCOHOL EXISOSTEARYL ALCOHOLสารสกัดจากพืชที่ให้ความชุ่มชื้น เป็นสารที่เป็นอนุพันธ์ของmethyl-branched saturated fatty acidKokyu Alcohol Kogyo
Guerbet AlcoholsKokyu Alcohol Kogyo
RISONOL 16SPHEXYLDECANOLสารสกัดจากพืชที่ให้ความชุ่มชื้น ใส ไม่มีกลิ่น เป็นสารที่มีโครงส้าง 2-alkyl-alkanol ให้สัมผัสที่เบา และทนความร้อนได้ดีKokyu Alcohol Kogyo
RISONOL 18SPISOSTEARYL ALCOHOLสารสกัดจากพืชที่ให้ความชุ่มชื้น ใส ไม่มีกลิ่น เป็นสารที่มีโครงส้าง 2-alkyl-alkanol ให้สัมผัสที่เบา และทนความร้อนได้ดีKokyu Alcohol Kogyo
RISONOL 20SPOCTYLDODECANOLสารสกัดจากพืชที่ให้ความชุ่มชื้น ใส ไม่มีกลิ่น เป็นสารที่มีโครงส้าง 2-alkyl-alkanol ให้สัมผัสที่เบา และทนความร้อนได้ดีKokyu Alcohol Kogyo
RISONOL 24SPDECYLTETRADECANOLสารสกัดจากพืชที่ให้ความชุ่มชื้น ใส ไม่มีกลิ่น เป็นสารที่มีโครงส้าง 2-alkyl-alkanol ให้สัมผัสที่เบา และทนความร้อนได้ดีKokyu Alcohol Kogyo