Homecare – P.GENERAL TRADING LTD.,PART.
  • 152 Soi Sukhumvit 33
  • North Klongton, Wattana, Bangkok
  • Our Office Time
  • Monday - Friday 8.30 - 17.30

Homecare

 =  ,  =  = 

Mild surfactant for save water

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
Eversoft UCS-30SDisodium Cocoyl Glutamate (30%) เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft UCS-100SDisodium Cocoyl Glutamate (100% solid) เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft UCS-50SG*New
Disodium Cocoyl Glutamate (50%)
เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft ULS-30SSodium Lauroyl Glutamate เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft ULS-100SSodium Lauroyl Glutamate เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft UMS-30S*New
Sodium Myristoyl Glutamate
เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft UOS-30S*New
Disodium Oleoyl Glutamate
เป็นสารกลุ่มชำระล้างที่ให้ความเป็นประจุลบที่สูง สามารถนำคุณสมบัติดังกล่าวไปเป็น emulsifier ที่ให้โครงสร้างที่เป็นlamellar gel สามารถใช้ในปริมาณน้อย และยังสามารถใส่ในเฟสน้ำหรือน้ำมันก็ได้ รวมทั้งสามารถทำในระบบทั้งร้อน หรือ เย็นได้ด้วยSino Lion
Eversoft UMK-40K*New
Potassium Myristoyl Glutamate
เป็น สารกลุ่มชำระล้างที่มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft UCK-40K*New
Potassium Cocoyl Glutamate
เป็น สารกลุ่มชำระล้างที่มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft YCS-30SSodium Cocoyl Glycinate เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft YLS (G Type)*New
Sodium Lauroyl Glycinate
เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Glutamix A 50*New
Sodium Cocoyl Glutamate , surfactant blemd
เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามรถเพิ่มความหนืดได้ด้วยตัวเองที่สภาวะเป็นกรดpH 4.8-5.8 ทำให้มีสามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดีเยี่ยม สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Thickmate A*New
Mild surfactant
เป็นสารช่วยปรับความหนืดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชำระล้าง Glutamate type ได้เป็นอย่างดี ในภาวะ pH 4.8-5.8· สามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
EverSoft S-12Sodium Lauroyl Sarcosinate เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง เป็นสารชำระล้างที่มีความอ่อนโยนอย่างโดดเด่นและให้ฟองที่ได้ดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft ACS*New
Sodium Cocoyl alaninate, minimal salt
เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง เป็นกลุ่มสารชำระล้างที่ให้ประสิทธิภาพความนุ่มนวล ความชุ่มชื้น และการปรับสภาพผม และผิวได้อย่างดีเมื่อนำไปผสมร่วมกับกลุ่ม ·cationic polymer ให้ฟอง ที่ดี แน่นและนุ่ม ในภาวะที่เป็นกลางหรือกรดSino Lion
Eversoft ACS-30S*New
Sodium Lauroyl Sarcosinate,5% salt
เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง เป็นกลุ่มสารชำระล้างที่ให้ประสิทธิภาพความนุ่มนวล ความชุ่มชื้น และการปรับสภาพผม และผิวได้อย่างดีเมื่อนำไปผสมร่วมกับกลุ่ม ·cationic polymer ให้ฟอง ที่ดี แน่นและนุ่ม ในภาวะที่เป็นกลางหรือกรดSino Lion

Active

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
✩ S-100Waterน้ำไอออนลบ ที่สามารถเป็น surfactant, moisturizer, antibacterial, กำจัดกลิ่น, เพิ่มประสิทธิภาพการพาสารสำคัญเข้าสู่ผิว เหมาะกับการนำไปใช้เป็น ผลิตภัณฑ์ชำระล้างที่ไม่ต้องใช้น้ำ และใช้ได้ดียิ่งขึ้นในกรณีที่อยู่นอกบ้านหรือพื้นที่ที่ไม่มีน้ำ·AI system

Rheology modifier

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
SuperGel CECarbomer, 980 typeสารปรับความหนืด ที่ให้คุณสมบัติข้นและใส เป็นเทคโนโลยีเดียวกับ Carbomer แต่ปราศจากสารเบนซีนSino Lion
SuperGel SKCarbomer, 940 typeสารปรับความหนืด ที่ให้คุณสมบัติข้นและใส เป็นเทคโนโลยีเดียวกับ Carbomer แต่ปราศจากสารเบนซีนSino Lion
SuperGel AC30Acrylates Copolymerสารปรับความหนืด ที่ให้คุณสมบัติข้นและใส ใช้งานง่าย และทนต่อระบบที่มีเกลือSino Lion
SuperGel 2020Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymerสารปรับความหนืด ที่ให้คุณสมบัติข้นและใส ใช้งานง่าย และสามารถช่วยในการกระจายและแขวนลอยได้ดีเหมือน Carbopol 1342 and 1382Sino Lion
SuperGel MM003H*New
PVM/MA COPOLYMER
ฟิล์มชีวภาพที่เป็นเลิศในการยึดเกาะ ใช้เป็นตัวช่วยในการป้องกันโรคเหงือกอักเสบในน้ำยาบ้วนปากและยาสีฟันSino Lion
Balance RCFgAcrylates Copolymer·สารปรับความหนืดสำหรับสูตรเกลือสูงเป็นด่างสูง มันถูกออกแบบมาเพื่อใช้ช่วยให้การปรับความหนืดในกลุ่มที่มีสารชำระล้างกลุ่มกรดอะมิโน และความทนทานต่อค่า pH สูงจึงเหมาะที่จะใช้ในการทำสูตรสบู่ ง่ายต่อการสร้างและให้โฟมที่ดีเยี่ยมด้วยความรู้สึกเนียนนุ่ม Akzo
Amaze XTDehydroxanthan Gumผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง ECOCERT มีฟังชันก์การใช้งานที่หลากหลาย เป็นสารที่ช่วยปรับคุณสมบัติในด้านความหนืดของผลิตภัณฑ์ (Rheology Modifier) ช่วยในการแขวนตัวและกระจายตัวของสารมากขึ้น (Suspension) หรือเป็นสารก่อฟิล์ม (Film former) ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้อง Nutralize ซึ่งสามารถช่วยลดเวลาในกระบวนการผลิตลงถึง 80% เมื่อเทียบกับตัวขึ้นเนื้อเจลแบบอื่น Akzo
Structure SolanancePotato Starch Modifiedเป็นพิลิเมอร์ที่มากจากแป้งมันฝรั่ง ผ่านกระบวนการปรับปรุงหมู่ฟังชันก์ ทำหน้าที่ช่วยเพิ่มความเสถียรให้อิมัลชัน และช่วยปรับคุณสมบัติในด้านความหนืดให้กับเนื้อผลิตภัณฑ์ สามารถใช่ร่วมกับไดไฮดรอกซีอะซิโตน (dihydroxyacetone) หรือ อัลฟา ไฮดรอกซี แอซิด (alpha hydroxy acid) ได้ สามารถนำไปพัฒนาสูตรได้หลากหลายเช่น ลิปสติกแบบจุ่ม (liquid lipstick) สูตร water in oil ต่างๆที่ไม่ใช้สารลดแรงตรึงผิวหรือใช้น้อย (surfactant-free or low surfactant emulsion) ครีมกันแดด (sunscreen) เป็นต้นAkzo
Structure XLHydroxypropyl Starch Phosphateเป็นพอลิเมอร์ที่ช่วยเพิ่มความเสถียรให้อิมัลชัน และเพิ่มความหนืด สามารถใช้งานได้ภายใต้ช่วงอุณหภูมิที่กว้าง (-30°C ถึง 50°C) อีกทั้งยังช่วยขึ้นเนื้อได้ดีและให้สัมผัสนุ่มเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์Akzo

emoilient suitable for car wax

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
KAK 99Isononyl Isononanoateเป็นน้ำมันที่มีค่าความหนืดต่ำ ให้ความู้สึกที่เบา และไม่เหนอะกับผิว สามารถเข้ากับซิลิโคนได้ และมีความสามารถในการกระจายตัวของเม็ดสี (Dispersant) ได้ดีเยี่ยมKokyu Alcohol Kogyo Co.,Ltd
KAK 139Isotridecyl Isononanoateเป็นน้ำมันที่ให้ความรู้สึกไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อใช้งาน สามารถใช้ในสูตรที่มีซิลิโคนได้ และยังสามารถกระจายตัวเม็ดสีได้อย่างดีKokyu Alcohol Kogyo Co.,Ltd
KAK NDONeopentyl Glycol Diethylhexanoateน้ำมันที่มีค่าความหนืดต่ำ ให้ความรู้สึกเบาและแห้งขณะทาลงบนผิว มีความสามารถในการกระจายตัวของเม็ดสีได้ดีKokyu Alcohol Kogyo Co.,Ltd
NEOLIGHT 100PISODECYL NEOPENTANOATEเป็นสารให้ความชุ่มชื้นที่มีความหนืดต่ำ และให้สัมผัสที่แห้งและ เบาที่สุดเมื่อเทียบกับสารให้ความชุ่มชื้นตัวอื่น มีสัมผัสเหมือนซิลิโคนที่ระเหยง่าย สามารถช่วยละลายสารกันแดดที่เป็นเคมีได้ดี รวมทั้งมีคุณสมบัติในการกระจายสีและสารกันแดดแบบกายภาพได้อย่างดีKokyu Alcohol Kogyo Co.,Ltd
NEOLIGHT 180PISOSTEARYL NEOPENTANOATEเป็นสารให้ความชุ่มชื้นที่มีความหนืดต่ำ และให้สัมผัสที่แห้งและ เบาไม่เหนอะหนะ มีสัมผัสเหมือนซิลิโคนที่ระเหยง่าย สามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ดี เนื้อครีมที่มีความนุ่มแน่นและสามรถกระจายตัวได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับNEOLIGHT 100PKokyu Alcohol Kogyo Co.,Ltd

Emulsifier

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
RISOREX PGIS21POLYGLYCERYL-2 ISOSTEARATEสารให้ความชุ่มชื้นที่ทำจากพืชมีความเป็นขั้วสูง มีคุณสมบัติเป็น co-emulsifier in emulsionsละมีความเงาแบบธรรมชาติ เหมาะเหมาะในการทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และผมKokyu Alcohol Kogyo Co.,Ltd
RISOREX PGIS22POLYGLYCERYL-2 DIISOSTEARATEสารให้ความชุ่มชื้นที่ทำจากพืชมีความเป็นขั้วสูง มีคุณสมบัติในการกระจายสีได้อย่างดี เหมาะเหมาะในการทำผลิตภัณฑ์บำรุงผมและเมคอัพKokyu Alcohol Kogyo Co.,Ltd
RISOREX PGIS23POLYGLYCERYL-2 TRIISOSTEARATEสารให้ความชุ่มชื้นที่ทำจากพืชมีความเป็นขั้วสูงมีความหนืดต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ PGIS 22 มีคุณสมบัติในการกระจายสีได้อย่างดี เหมาะเหมาะในการทำผลิตภัณฑ์ะเมคอัพKokyu Alcohol Kogyo Co.,Ltd
RISOREX PGIS32POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATEสารให้ความชุ่มชื้นที่ทำจากพืชมีความเป็นขั้วสูง และมีความหนืดปานกลาง มีคุณสมบัติเป็น co-emulsifier in emulsionsเหมาะในการทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวKokyu Alcohol Kogyo Co.,Ltd

aAtive for fabric starch

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
Dry-Flo PCAluminum Starch Octenylsuccinateทำจากแป้ง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำยารีดผ้า เพื่อรีดง่ายและเรียบเนียนAkzo
Dry-Flo TSTapioca Starch (and) Polymethylsilsesquioxaneทำจากแป้ง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำยารีดผ้า เพื่อรีดง่ายและเรียบเนียนAkzo

Anti-Microbial Agent and Humectant

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
EverGuard PLPolylysineเป็นสารอะมิโนแอซิตพอลิเมอร์จากธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ มีความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียได้หลายชนิด สามารถใช้ได้ในช่วงพีเอชที่กว้าง เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสารยับยั้งแบคที่เรียจากธรรมชาติ มักใช้ในผลิตภัณฑ์ชำระล้าง และ personal careSino Lion
Everguard LAE-20*New
Ethyl lauroyl arginate HCl, Glycerin
ได้รับการยอมรับว่าปลอดภัย จากFDAของรัฐบาลอเมริกัน เป็นสารกันเสียเป็นสารสังเคราะห์จากธรรมชาติ ไม่ระคายเคืองและไม่ทำให้เกิดอาการแพ้บนผิวหนัง ให้ประสิทธิภาพในการต้านเชื้อจุลินทรีย์สูงในผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทSino Lion
Everpro LCG*New
Ethyl lauroyl arginate HCl, Caprylyl Glycol, Glycerin
สารปรับสภาพผม ที่ทำจากธรรมชาติ ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการปรับสภาพผมได้อย่างดีเยี่ยม เพิ่มความเงางามบนเส้นผม สามารถต้านเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มกว้าง สามารถใช้เป็นสารสารกันเสียจากธรรมชาติ และสามารถละลายน้ำได้ดีและง่ายต่อการใช้Sino Lion
Everguard PLPolylysineสารกันบูดทางชีวภาพทางโภชนาการ มีคุณสมบัติในการละลายน้ำได้ดีและมีเสถียรภาพทางความร้อนสูง ความเข้ากันได้กับสารกันบูดอื่นSino Lion
Evermild CGCaprylyl Glycolทำงานเป็น synergistically กับสารกันบูดอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการให้ความชุ่มชื้นและปรับสภาพผิวและผมได้ดีSino Lion
Evermild HG1,2-Hexanediolเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพต้านการอักเสบและมี humectant นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารกันบูดทั่วไปSino Lion
Evermild PGPentylene Glycolเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพต้านการอักเสบและมี humectant นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารกันบูดทั่วไปSino Lion
HAISUGARCANE BGBUTYLENE GLYCOLสารสกัดจากพืชที่ให้ความชุ่มชื้นKokyu Alcohol Kogyo
DIOL PDPENTYLENE GLYCOLสารที่ให้ความชุ่มชื้นผิวได้อย่างดี และมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเพิ่มของเชื้อ เมื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อย่างน้อย3%Kokyu Alcohol Kogyo
DIOL PD-VPENTYLENE GLYCOLสารสกัดจากพืชที่ให้ความชุ่มชื้นผิวได้อย่างดี และมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเพิ่มของเชื้อ เมื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อย่างน้อย3%Kokyu Alcohol Kogyo