HPLC Product Information – P.GENERAL TRADING LTD.,PART.
  • 152 Soi Sukhumvit 33
  • North Klongton, Wattana, Bangkok
  • Our Office Time
  • Monday - Friday 8.30 - 17.30

HPLC Product Information

INTRODUCTION

โครมาโทมากราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC)เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมีชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยสมรรถนะของระบบการวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะขึ้นกับคอลัมน์เป็นหลัก

นับตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกของ CAPCELL PAK ในปี พ.ศ.2530 ซึ่งผลิตโดยเทคโนโลยีการเคลือบอนุภาคของซิลิกาด้วยพอลิเมอร์ ถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติการเคลือบอนุภาคในรูปแบบแคปซูล (CapsuleType)ผสมผสานคุณลักษณะของ HPLC คอลัมน์ชนิดซิลิกาและคอลัมน์พอลิเมอร์เข้าไว้ด้วยกัน

ในคอลัมน์ซิลิกาทั่วไป เมื่อใช้ระบบการวิเคราห์ที่มีเฟสเคลื่อนที่เป็นกรด หมู่อัลคิลที่ถูกเชื่อมต่อไว้บนอนุภาคซิลิกาจะค่อยๆหลุดออกเมื่อใช้เป็นเวลานานและในระบบการวิเคราห์ที่มีเฟสเคลื่อนที่เป็นเบส อนุภาคของซิลิกาจะละลายซึ่งทำให้คอลัมน์ได้รับความเสียหาย

คอลัมน์ CAPCELL PAK ความทนทานและมีความสามารถในการทำซ้ำได้เป็นอย่างดีโดยปราศจากผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งสามารถพบได้ในคอลัมน์ซิลิกาอื่นๆ  ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบอนุภาคของซิลิกาด้วยพอลิเมอร์ CAPCELL PAK มีความทนทานทั้งยังให้รูปร่างพีคที่สมบูรณ์แบบ จึงทำให้คอลัมน์ชนิดนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับงานวิเคราะห์

เรามีความภูมิใจยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Shisedo ( OSAKA SODA)ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย  ด้วยทีมบริการที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง สามารถให้คำแนะนำและข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเลือกคอลัมน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมสำหรับการทำงานของท่านพร้อมด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด

CAPCELL Columns

CAPCELL PAK

เป็นคอลัมน์แห่งยุคสมัยซึ่งผสานรวมระหว่างประสิทธิภาพการแยกอย่างดีเยี่ยมแบบคอลัมน์ชนิดที่สร้างพันธะของหมู่ฟังก์ชันบนซิลิกา(silica-based packing material) และมีความเสถียรภาพต่อสารเคมีแบบคอลัมน์ชนิดที่สร้างพันธะของหมู่ฟังก์ชันบนพอลิเมอร์ (polymer-based packing material)

CAPCELL CORE

คือคอลัมน์ที่มีการเคลือบอนุภาคด้วยพอลิเมอร์เช่นกัน มีอนุภาคขนาด 2.7 ไมครอน โดยมีการเคลือบชั้น Packing material หนา 0.5 ไมครอน บนเม็ดแกนขนาด 1.7 ไมครอน มีคุณสมบัติพิเศษในเพิ่มประสิทธิภาพการแยกให้ดียิ่งขึ้น ใช้เวลาในการวิเคราะห์น้อยลง

PC HILIC

Hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) เป็นโครมาโทกราฟีของเหลวเทคนิคใหม่ ใช้สารประกอบจำพวก hydrophilic เป็นเฟสอยู่กับที่ ในที่นี้ใช้ หมู่ phosphorylcholine(PC) โดยใช้ในการแยกสารประเภทมีขั้วสูงและละลายได้ดีในน้า เช่น Allantonin เป็นต้น

PROTEONAVI

มีเฟสอยู่กับที่ เป็น คาร์บอน 4 อะตอม ใช้ในการแยกโปรตีนโดยเฉพาะ มีความคงทนต่อสภาวะที่เป็นกรดอย่างดีเยี่ยมและยังง่ายต่อการเปลี่ยนไปสู่ทำการแยกแบบ Preparative

CERAMOSPHER (CHIRAL)

The Ceramospher HPLC column เป็นคอลัมน์ Chiral ชนิดใหม่ที่ผลิตจากอนุภาคของเซรามิกที่สารประกอบเซิงซ้อนชนิด optically active metal complex แทรกอยู่ภายในช่องว่างของอนุภาคโดยใช้เทคนิค cation exchange คอลัมน์ชนิดนี้เหมาะสำหรับการแยก Optical of neutral and acidic compounds

CAPCELL PAK ST

CAPCELL PAK ST Type เป็นคอลัมน์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ Streptomycin สามารถวิเคราะห์ด้วยเทคนิค LC-MS โดยไม่จำเป็นต้องใช้ ion pair reagent

SILICA

เป็นคอลัมน์ซิลิกาที่ผลิตจากซิลิกาที่มีคุณภาพสูง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ
SG type เป็นซิลิกาที่มีความบริสุทธิ์สูง (high-purity silica)
AG type เป็นซิลิกาชนิดทั่วไป (general grade)

CHIRAL CD-Ph

Chiral CD-Ph column มี phenyl carbamate beta-cyclodextrin เป็น optical-resolution packing material ซึ่งเชื่อมต่อพันธะอยู่บนอนุภาคซิลิกาทรงกลมที่มีขนาดอนุภาคที่แน่นอนและมีความบริสุทธิ์สูง ทำหน้าที่เป็น Chiral Selector ในการแยกสารประเภท Optical isomer

SUPERIOREX ODS

SUPERIOREX ODS เป็นคอลัมน์ชนิดคาร์บอน 18 อะตอม (C18) ที่เชื่อมต่อพันธะแบบ monomeric ผลิตจากซิลิกาที่มีความบริสุทธิ์สูง มีจำนวนคาร์บอนสูงถึง 24 % ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงที่สุดในทุกรุ่น

SUCREBEAD

  • SUCREBEAD เป็นคอลัมน์ชนิดพอลิเมอร์ ที่ใช้ในการวิเคราะห์น้ำตาล คอลัมน์ชนิดนี้ มีความคงทนต่อสภาวะเบสได้ดี

REDUCTION COLUMN

เป็นคอลัมน์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการทำให้สาร Quinone กลายเป็น Hydroquinone ด้วยการตัวเร่งให้เกิดการ Reduction

CONSUMABLES

อุปกรณ์ซ่อมบำรุงและอะไหล่สิ้นเปลือง