Toiletry – P.GENERAL TRADING LTD.,PART.
  • 152 Soi Sukhumvit 33
  • North Klongton, Wattana, Bangkok
  • Our Office Time
  • Monday - Friday 8.30 - 17.30

Toiletry

 =  ,  =  = 

Surfactant

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
Eversoft UCS-30SDisodium Cocoyl Glutamate (30%) เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft UCS-100SDisodium Cocoyl Glutamate (100% solid) เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft UCS-50SG*New
Disodium Cocoyl Glutamate (50%)
เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft ULS-30SSodium Lauroyl Glutamate เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft ULS-100SSodium Lauroyl Glutamate เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft UMS-30S*New
Sodium Myristoyl Glutamate
เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft UOS-30S*New
Disodium Oleoyl Glutamate
เป็นสารกลุ่มชำระล้างที่ให้ความเป็นประจุลบที่สูง สามารถนำคุณสมบัติดังกล่าวไปเป็น emulsifier ที่ให้โครงสร้างที่เป็นlamellar gel สามารถใช้ในปริมาณน้อย และยังสามารถใส่ในเฟสน้ำหรือน้ำมันก็ได้ รวมทั้งสามารถทำในระบบทั้งร้อน หรือ เย็นได้ด้วยSino Lion
Eversoft UMK-40K*New
Potassium Myristoyl Glutamate
เป็น สารกลุ่มชำระล้างที่มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft UCK-40K*New
Potassium Cocoyl Glutamate
เป็น สารกลุ่มชำระล้างที่มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft YCS-30SSodium Cocoyl Glycinate เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft YLS (G Type)*New
Sodium Lauroyl Glycinate
เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Glutamix A 50*New
Sodium Cocoyl Glutamate , surfactant blemd
เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามรถเพิ่มความหนืดได้ด้วยตัวเองที่สภาวะเป็นกรดpH 4.8-5.8 ทำให้มีสามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดีเยี่ยม สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Thickmate A*New
Mild surfactant
เป็นสารช่วยปรับความหนืดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชำระล้าง Glutamate type ได้เป็นอย่างดี ในภาวะ pH 4.8-5.8· สามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
EverSoft S-12Sodium Lauroyl Sarcosinate เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง เป็นสารชำระล้างที่มีความอ่อนโยนอย่างโดดเด่นและให้ฟองที่ได้ดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นเลิศเมื่อเปรียบเทียบกับ surfactant อื่น สามารถแข่งขันกับสินค้าในตลาดได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มชำระล้าง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถอ้างอิงได้ว่า ปราศจากซัลเฟต 100% , ปราศจากPEG ,ปราศจาก EO & PO และปลอดจากโพลิเมอร์Sino Lion
Eversoft ACS*New
Sodium Cocoyl alaninate, minimal salt
เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง เป็นกลุ่มสารชำระล้างที่ให้ประสิทธิภาพความนุ่มนวล ความชุ่มชื้น และการปรับสภาพผม และผิวได้อย่างดีเมื่อนำไปผสมร่วมกับกลุ่ม cationic polymer ให้ฟอง ที่ดี แน่นและนุ่ม ในภาวะที่เป็นกลางหรือกรดSino Lion
Eversoft ACS-30S*New
Sodium Lauroyl Sarcosinate,5% salt
เป็น สารที่ผลิตตามนโยบายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง เป็นกลุ่มสารชำระล้างที่ให้ประสิทธิภาพความนุ่มนวล ความชุ่มชื้น และการปรับสภาพผม และผิวได้อย่างดีเมื่อนำไปผสมร่วมกับกลุ่ม cationic polymer ให้ฟอง ที่ดี แน่นและนุ่ม ในภาวะที่เป็นกลางหรือกรดSino Lion

conditioner

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
Everfoam AMCOPPG-2 Hydroxyethyl Cocamideสารลดแรงตึงแบบ nonionic ที่มีส่วนเพิ่มารเกิดฟองและเพิ่มเสถียรภาพให้ฟอง ทางเลือกที่ดีสำหรับการแทนที่ Cocamide DEA และ Cocamide MEASino Lion
Evermild LG-30Sodium Lauroamphoacetateเป็นสารกลุ่มชำระล้างที่มีความอ่อนโยนต่อผิว ช่วยลดการระคายเคืองจากสารกลุ่มอื่น ทนต่อน้ำกระด้าง และ น้ำที่มีความเข้มข้นสูงของอิเล็กโทรไลต์Sino Lion
Evermild SB230Lauryl HydroxysultaineBetaine amphoteric surfactant ที่มีส่วนเพิ่มารเกิดฟองและเพิ่มเสถียรภาพให้ฟอง ทนต่อน้ำกระด้าง และ น้ำที่มีความเข้มข้นสูงของอิเล็กโทรไลต์Sino Lion
Evermild SB450*New
Lauramidopropyl Hydroxysultaine
สารลดแรงตึงผิวแบบ Amphoteric ที่มีความเข้ากันได้ดีกับสารลดแรงตึงผิวทั้งหมด ช่วยในการปรับสภาพผิวและผมดีเยี่ยม ทนต่อน้ำกระด้าง และ น้ำที่มีความเข้มข้นสูงของอิเล็กโทรไลต์Sino Lion
Celquat SC-240CPolyquaternium-10พอลิเมอร์ประจุบวกที่สามารถเข้ากับสารชำระล้างได้ดี นำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ personal care อย่างกว้างขวางทั้งในเส้นผมรวมไปถึงผิวหน้า ทำหน้าที่เป็นตัวบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ได้กับทุกช่วงพีเอช ให้สัมผัสที่นุ่มลื่นหลังจากใช้ หวีง่าย และผมไม่ชี้ฟูAkzo
Celquat H-100Polyquaternium-4พอลิเมอร์ประจุบวกที่มีค่าความหนืดสูง เป็นสารที่ช่วยบำรุงได้อย่างล้ำลึก สามารถนำไปใช้งานในผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายตั้งแต่ จัดแต่งทรงผม ชำระล้าง ครีมบำรุงผม และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ใช้งานง่าย สามารถใช้ได้กับทุกช่วงพีเอช ให้สัมผัสที่นุ่มลื่นหลังใช้ หวีง่าย ไม่ชี้ฟู มีน้ำหนัก และผมแลดูสุขภาพดีAkzo
Celquat L-200Polyquaternium-4พอลิเมอร์เซลลูโลสที่ผ่านกระบวนการทำให้มีประจุบวก การใช้งานและคุณสมบัติและการใช้งานคล้ายคลึงกับ Celquat H-100 แต่มีค่าความหนืดที่ต่ำกว่า และประจุบวกมากกว่า และเนื่องจาก Celquat L-200 มีประจุบวกที่มากกว่าจึงมีความสามารถในการเข้ากับประจุลบได้ต่ำกว่า Celquat H-100 แต่ในมุมกลับกัน จะช่วยลดการชี้ฟูได้ดีกว่าAkzo
Vegeshine SALinoleamide DEA (and) Isostearamide DEAเป็นสารบำรุงผมที่มาจากธรรมชาติ ช่วยให้ผมนุ่มลื่น เงางาม ไม่เหนียวเนอะหนะขณะใช้งานSino Lion
Vegeshine Q10Dihydroxypropyl PEG-10 Stearammonium Chlorideเป็นสารที่ให้การบำรุงผมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสามารถในการละลายได้ดีในน้ำ เหมาะกับผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมทั้งแบบล้างออก และไม่ต้องล้างออกSino Lion
EverLipid EFALinoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride PhosphateEverLipid EFA เป็นสารบำรุง ที่ใช้งานทั้งในกลุ่ม personal care และ health care ให้การบำรุงที่ล้ำลึกและให้ความนุ่มลื่น และไม่เหนียวเหนอะSino Lion
Evermine 22Behenamidopropyl Dimethylamineเป็นสารที่มากจากธรรมชาติ 100% สามารถย่อยสลายได้ง่ายในธรรมชาติ และปลอดภัยต่อการใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง แสดงคุณสมบัติเป็นทั้งสารที่มีประจุบวก และไม่มีประจุ สามารถเข้ากับสารชำระล้างที่มีประจุลบได้ดีมาก เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมประเภทชำระล้าง ช่วยเพิ่มความข้นของเนื้อผลิตภัณฑ์ และมีประสิทธิภาพในการบำรุงสูง Sino Lion
Everquat 22PBehenamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphateเป็นฟอสโฟลิพิดจากธรรมชาติ ซึ่งแสดงคุณสมบัติทั้งประจุบวกและประจุลบ (ampholytic) สามารถเข้ากับส่วนผสมอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มชำระล้างได้ดี Everquat 22P มีความสามารถในการชำระล้างได้อย่างอ่อนโยน ช่วยลดการระคายเคืองในสูตรที่ใช้สารชำระล้างประจุลบได้ และยังมีคุณสมบัติในการบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพSino Lion
Everquat AMG449Behenamidopropyl PG-Dimonium Chloride / Linoleamidopropyl PG-dimonium Chloride Phosphateเป็นสารบำรุงผมที่ใช้มากในแชมพู ซึ่งช่วยเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์มีความนุ่มลื่นขณะสระ และหลังสระ ประจุบวกในโมเลกุลไม่สะสมตัวบนหนังศีรษะ ทำให้ไม่เกิดการระคายเคือง สามารถเข้ากับสารชำระล้างได้ดี เช่น โซเดียมลอริลอีเธอร์ซัลเฟต (sodium lauryl ether sulfate)Sino Lion
EverQuat PQ-7Polyquaternium-7สารบำรุงผม เหมาะสำหรับใช้ในแชมพู ให้เนื้อผลิตภัณฑ์มีสัมผัสที่ลื่น ทำให้หวีง่าย เส้นผมไม่พันกัน และให้ผมสวยเป็นเงา สามารถใช้ได้ทั้งกับสูตรที่ล้างออกและไม่ต้องล้างออกSino Lion
EverLipid EFALinoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphateทำมาจากน้ำมันดอกคำฝอยธรรมชาติที่ออกแบบมาเพื่อให้ได้รับประโยชน์เฉพาะที่มีคุณสมบัติการปรับสภาพผมและผิวที่ดีเยี่ยม รวมทั้งให้ความอ่อนโยนและความนุ่มนวลที่ไม่เหนอะหนะSino Lion
Everquat BS-50Cetearyl Alcohol and Behentrimonium Methosulfateเป็นกลุ่มสารปรับสภาพผิวและผมที่ทำจากธรรมชาติ ที่สามารถเป็น emulsifying ในระบบได้ด้วยSino Lion
Eversmooth LC-HC01Behenamidopropyl Dimethylamine and Stearamidopropyl Dimethylamine and Cetearyl Alcoholเป็นสารปรับสภาพผมที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถทำราคาแข่งขันในท้องตลาดได้ดีและมีโครงสร้าง liquid crystal เพิ่มความเข้มของสีและความสม่ำเสมอของสีช่วยลดปัญหาเส้นผมพันกันและซ่อมแซมเส้นผมที่เกิดความเสียหายSino Lion
Risolact ISL50Sodium isostearoyl lactate and Dipropylene glycolRisolact ISL50 สามารถใช้ได้ทั้งผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า และเส้นผม ทำให้ผมมีน้ำหนัก เป็นเงางามKokyu Alcohol Kogyo
HAIAQUEOUSTER DCSBis ethoxy diglycol succinateเป็นสารกลุ่ม ที่สามารถ ละลายน้ำ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ให้กับผิว และ ผม ช่วยในการปิดเกล็ดผม และทำให้ผมมีความเงางามชุ่มชื้น นอกจากนั้นยังช่วยในการทำให้สีในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำสีผม มีความเข้มและติดทนนานกว่าKokyu Alcohol Kogyo

Rheology Modifier

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
SuperGel CECarbomer, 980 typeสารปรับความหนืด ที่ให้คุณสมบัติข้นและใส เป็นเทคโนโลยีเดียวกับ Carbomer แต่ปราศจากสารเบนซีนSino Lion
SuperGel SKCarbomer, 940 typeสารปรับความหนืด ที่ให้คุณสมบัติข้นและใส เป็นเทคโนโลยีเดียวกับ Carbomer แต่ปราศจากสารเบนซีนSino Lion
SuperGel AC30Acrylates Copolymerสารปรับความหนืด ที่ให้คุณสมบัติข้นและใส ใช้งานง่าย และทนต่อระบบที่มีเกลือSino Lion
SuperGel 2020Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymerสารปรับความหนืด ที่ให้คุณสมบัติข้นและใส ใช้งานง่าย และสามารถช่วยในการกระจายและแขวนลอยได้ดีเหมือน Carbopol 1342 and 1382Sino Lion
SuperGel MM003H*New
PVM/MA COPOLYMER
ฟิล์มชีวภาพที่เป็นเลิศในการยึดเกาะ ใช้เป็นตัวช่วยในการป้องกันโรคเหงือกอักเสบในน้ำยาบ้วนปากและยาสีฟันSino Lion
Balance RCFgAcrylates Copolymerพอลิเมอร์ที่มีความสามารถช่วยปรับคุณสมบัติในด้านความหนืดให้กับเนื้อผลิตภัณฑ์ และเป็นสารก่อฟิล์มที่มีประสิทธิภาพ และไม่เหนียวเหนอะหนะ เหมาะกับผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม และเกล้าผม หรือกลุ่มที่มีสารชำระล้าง·amino acid surfactant and soap baseเป็นส่วนประกอบ เนื่องจาก Balance RCFg สามารถเข้ากับสารชำระล้างและเกลือได้ดี และยังให้เนื้อเป็นเจลใส Akzo
Structure 2001Acrylates / Steareth-20 Itaconate Copolymerเป็นตัวทำข้น (thickener) สำหรับระบบที่มีพีเอชสูง และมีเกลืออยู่ในสูตรในปริมาณที่สูง เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นเนื้อยาก เช่น น้ำยาย้อมผม ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม น้ำยาดัดผมในลักษณะของเนื้อโลชั่น เป็นต้น Akzo
Structure XLHydroxypropyl Starch Phosphateเป็นพอลิเมอร์ที่ช่วยเพิ่มความเสถียรให้อิมัลชัน และเพิ่มความหนืด สามารถใช้งานได้ภายใต้ช่วงอุณหภูมิที่กว้าง (-30°C ถึง 50°C) ช่วยขึ้นเนื้อได้ดีและให้สัมผัสนุ่มเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังทำหน้าที่ช่วยเพิ่มโฟมในผลิตภัณฑ์ได้ เมื่อใช้ในปริมาณ 1-2%Akzo

Active

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
HydrovanceHydroxyethyl Ureaให้ความชุ่มชื้น และเติมน้ำให้ผิวและเส้นผมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ทำให้เกิดความเหนอะ สามารถใช้ได้ในช่วงพีเอชที่กว้าง เหมาะกับผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบทั้งผิวและเส้นผมAkzo
✩ S-100Waterน้ำไอออนลบ ที่สามารถเเป็น surfactant, moisturizer, antibacterial, กำจัดกลิ่น, เพิ่มประสิทธิภาพการพาสารสำคัญเข้าสู่ผิว เหมาะกับการนำไปใช้เป็น ผลิตภัณฑ์ชำระล้างสำหรับเด็กที่ไม่ต้องใช้น้ำ และใช้ได้ดียิ่งขึ้นในกรณีที่อยู่นอกบ้านหรือพื้นที่ที่ไม่มีน้ำ สามารถปกป้องเด็กๆจาก Baterial ได้ ปลอดภัยและเหมาะสำหรับใช้ในยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปาก สามารถใช้เป็นกระดาษเช็ดช่องปากสำหรับเด็กแรกเกิด·AI system

Cooling Agent

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
KOKO ML-40Menthyl Lactateเมนธิลแลคเตท (menthyl lactate) ในเกรดที่มีความบริสุทธิ์สูง ให้ความเย็นที่ยาวนานแก่ผลิตภัณฑ์ ไม่ให้กลิ่นฉุน และไม่ระคายเคืองต่อหนังศีรษะSino Lion
KOKO ML Plus IIMenthol (and) Menthyl Lactateสารให้ความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งประกอบด้วยเมนธิลแลคเตทรวมกับเมนธอล จากพืช มีความสามารถในการให้ความเย็นอย่างรวดเร็วและยาวนาน อีกทั้งยังสามารถฟื้นบำรุงหลังจากโดนความร้อนจากแสงแดดได้ดีอีกด้วยSino Lion
SinoSphere KOOL-BEADS-B2Blue Cooling Beadsให้ความเย็นที่สูง และยาวนาน จะไม่แตกง่ายภายใต้แรงปั่นในระหว่างผลิตสูตรSino Lion

Warming Agent

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
SenseHot Vanillyl Butyl Etherสารที่ทำให้เกิดความรู้สึกอุ่นเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ SenseHotมีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลืองอ่อน กลิ่นคล้ายวนิลลา การระคายเคืองต่ำมากเมื่อเทียบกับสารที่ทำให้อุ่นอื่นๆSino Lion

Anti-Microbial Agent and Humectant

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
EverGuard PLPolylysineเป็นสารอะมิโนแอซิพอลิเมอร์จากธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ มีความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียได้หลายชนิด สามารถใช้ได้ในช่วงพีเอชที่กว้าง เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสารยับยั้งแบคที่เรียจากธรรมชาติ มักใช้ในผลิตภัณฑ์ชำระล้าง และ personal careSino Lion
Everguard LAE-20*New
Ethyl lauroyl arginate HCl, Glycerin
ได้รับการยอมรับว่าปลอดภัย จากFDAของรัฐบาลอเมริกัน เป็นสารกันเสียเป็นสารสังเคราะห์จากธรรมชาติ ไม่ระคายเคืองและไม่ทำให้เกิดอาการแพ้บนผิวหนัง ให้ประสิทธิภาพในการต้านเชื้อจุลินทรีย์สูงในผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทSino Lion
Everpro LCG*New
Ethyl lauroyl arginate HCl, Caprylyl Glycol, Glycerin
สารปรับสภาพผม ที่ทำจากธรรมชาติ ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการปรับสภาพผมได้อย่างดีเยี่ยม เพิ่มความเงางามบนเส้นผม สามารถต้านเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มกว้าง สามารถใช้เป็นสารสารกันเสียจากธรรมชาติ และสามารถละลายน้ำได้ดีและง่ายต่อการใช้Sino Lion
Everguard PLPolylysineสารกันบูดทางชีวภาพทางโภชนาการ มีคุณสมบัติในการละลายน้ำได้ดีและมีเสถียรภาพทางความร้อนสูง ความเข้ากันได้กับสารกันบูดอื่นSino Lion
Evermild CGCaprylyl Glycolทำงานเป็น synergistically กับสารกันบูดอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการให้ความชุ่มชื้นและปรับสภาพผิวและผมได้ดีSino Lion
Evermild HG1,2-Hexanediolเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพต้านการอักเสบและมี humectant นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารกันบูดทั่วไปSino Lion
Evermild PGPentylene Glycolเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพต้านการอักเสบและมี humectant นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารกันบูดทั่วไปSino Lion
HAISUGARCANE BGBUTYLENE GLYCOLสารสกัดจากพืชที่ให้ความชุ่มชื้นKokyu Alcohol Kogyo
DIOL PDPENTYLENE GLYCOLสารที่ให้ความชุ่มชื้นผิวได้อย่างดี และมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเพิ่มของเชื้อ เมื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อย่างน้อย3%Kokyu Alcohol Kogyo
DIOL PD-VPENTYLENE GLYCOLสารสกัดจากพืชที่ให้ความชุ่มชื้นผิวได้อย่างดี และมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเพิ่มของเชื้อ เมื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อย่างน้อย3%Kokyu Alcohol Kogyo

ester oil for emoilient

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
Neolight 100PIsodecyl Neopentanoateเป็นเอสเทอร์ออยที่ได้จากกรดไขมันและแอลกอฮอล์จากปิโตรเลียม มีค่าความหนืดต่ำ ให้ความรู้สึกไม่หนักขณะใช้งาน และซึมสู่ผิวได้เร็ว คล้ายกับไซโคลเพนตะไซลอกเซน (cyclopentasiloxanes) Neolight 100P สามารถเข้ากับซิลิโคนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังทนความร้อนได้สูงอีกด้วย Kokyu Alcohol Kogyo
Neolight 180PIsostearyl Neopentanoateเป็นเอสเทอร์ออยที่มีค่าความหนืดต่ำ ให้ความรู้สึกที่หนักกว่า Neolight 100P แต่ไม่เหนอะขณะทาลงบนผิว สามารถซึมสู่เส้นผมได้ดี ให้ลักษณะที่คล้ายคลึงกับไดเมธิโคน (dimethicone) สามารถเข้ากันได้ดีกับซิลิโคนKokyu Alcohol Kogyo
KAK DIOSDiethylhexyl succinateเอสเทอร์ออยที่มีค่าความหนืดต่ำ มีความสามารถในการเพิ่มความนุ่มลื่นให้กับเส้นผมได้ ทำให้ผมดูสวยเป็นประกาย และดูสุขภาพดีKokyu Alcohol Kogyo
ISISIsostearyl isostearateเอสเทอร์ออยที่ทำให้เส้นผมนุ่มลื่นได้ดี ให้ฟิล์มบางๆเคลือบเส้นผมคล้ายกับ น้ำมันโจโจ้บา แต่ข้อเสียคือสามารถอุดตันหนังศีรษะได้หากใช้ในปริมาณที่มากเกินKokyu Alcohol Kogyo
CEHCETYL ETHYLHEXANOATEเป็นสารให้ความชุ่มชื้นที่มีความหนืดต่ำ และให้สัมผัสที่แห้งและ เบา รวมทั้งมีคุณสมบัติในการกระจายสีและสารกันแดดแบบกายภาพได้อย่างดีKokyu Alcohol Kogyo
ICEHHEXYDECYL ETHYLHEXANOATEเป็นสารให้ความชุ่มชื้นที่มีความหนืดต่ำ และให้สัมผัสที่แห้งและ เบา ไม่เหนอะหนะ และทนความร้อนได้ดีKokyu Alcohol Kogyo
KAK NDONEOPENTYL GLYCOL DIETHYLHEXANOATEเป็นสารให้ความชุ่มชื้นที่มีความหนืดต่ำ และให้สัมผัสที่แห้งและ เบา รวมทั้งมีคุณสมบัติในการกระจายสีได้อย่างดีKokyu Alcohol Kogyo
TOGTRIETHYLHEXANOINเป็นสารให้ความชุ่มชื้นที่มีความหนืดต่ำ และให้สัมผัสที่แห้งและ เบา ไม่เหนอะหนะ และทนความร้อน และ ขบวนการย่อยสลายได้ดีKokyu Alcohol Kogyo
KAK TTOTRIMETHYLOLPROPANE TRIETHYLHEXANOATEเป็นสารให้ความชุ่มชื้นที่มีความหนืดต่ำ และให้สัมผัสที่ในการกระจายบนผิวได้ดีKokyu Alcohol Kogyo

moisturiser

PRODUCT NAMEINCI NAMEคุณสมบัติprinciple
Evermoist AGG-30*New
Glyceryl Glucocide
มอยเจอร์ไรเซอร์ที่ดีเยี่ยมช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวโดยการเพิ่มการผลิต IGF-I ผ่านการกระตุ้นในระบบประสาทและคุณสมบัติการเก็บกักน้ำได้อย่างดีSino Lion
Evermoist Pullu*New
Pullulan
เป็นฟิล์มและตัวยึดกาะ ที่นิยมในการผลิตbreath strips เนื่องจากการละลายในน้ำและคุณสมบัติของกาว ความสามารถในการให้ผิวกระชับทันทีผลเมื่อมันยึดติดกับผิว สามารถสร้างฟิล์มได้อย่างรวดเร็วซึ่งช่วยเพิ่มเนื้อสัมผัสและลักษณะของผิวได้อย่างรวดเร็ว นิยมนำมาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางSino Lion
Evermoist Treha*New
Trehalose
การเก็บน้ำและการดูดความชื้นที่ยอดเยี่ยม เมื่อผิวขาดน้ำอย่างรุนแรง trehalose สามารถทำหน้าที่เติมน้ำในเซลล์ เมื่อมีการใช้ trehalose ร่วมกับกรดไฮยาลูโรนิกสามารถให้ความชุ่มชื้นได้อย่างโดดเด่นและยังคงรักษาลักษณะทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถกำจัดอนุมูลอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการกลายพันธุ์ของเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันเซลล์จากความเสียหายที่เกิดจากรังสีได้อย่างดีSino Lion
Evermild PGAPolyglutamic Acidสารให้ความชุ่มชื่นที่ยาวนาน ทำให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่นและนุ่มนวล และช่วยต่อต้านการทำลายผิว ยับยั้งการผลิตเมลานิน; ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเส้นผม ลดความเสียหายที่เกิดจากสารฟอกขาวSino Lion
OleEster ISLSodium Isostearyl Lactylateเป็น emulsifying ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งในระบบสารชำระล้าง และระบบ emulsions รวมทั้งให้ความชุ่มชื้นและปรับสภาพผมและผิวได้อย่างดีSino Lion
Evertouch LP-S*New
Isopropyl Lauroyl Sarcosinate
ความสามารถในการละลาย UV ที่เป็นเคมีอินทรีย์และสารออกฤทธิ์ที่ละลายยากได้ดี ช่วยให้ง่าย และ มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มีความสามารถในการกระจายตัวได้ดีบนผิว เมื่อเทียบกับสารให้ความชุ่มชื้นอื่นๆSino Lion
Evertouch LPS-100*New
Isopropyl Lauroyl Sarcosinate
มอยเจอร์ไรเซอร์ที่ดีเยี่ยมช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวโดยการเพิ่มการผลิต IGF-I ผ่านการกระตุ้นในระบบประสาทและคุณสมบัติการเก็บกักน้ำได้อย่างดีSino Lion